Testamentera gåva

Genom att skriva ett testamente är det du själv som bestämmer vem som ska ärva av dig och hur egendomen ska fördelas.

Om du saknar arvsberättigade släktingar och inte skrivit testamente går arvet till Allmänna arvsfonden. När du skriver ett testamente kan du låta någon som inte är arvsberättigad ta del av din kvarlåtenskap och på så sätt ändra arvsordningen.

Att upprätta ett testamente

Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig personligen. Det skall vara daterat och skriftligen bevittnat av två ojäviga personer som båda är närvarande när du skriver under testamentet.

Det är också viktigt att vittnena vet att de är ditt testamente de ska bevittna. Vittnena får inte vara under 15 år och de får inte vara make/maka, nära släkting eller någon som gynnas av testamentet. Vittnena behöver inte ta del av testamentet. Det är viktigt att testamentet förvaras på en säker plats, ta gärna en kopia som du har hemma.

Är du osäker på hur du ska formulera ditt testamente bör du ta kontakt med någon sakkunnig jurist, begravningsbyrå eller din bank. Du kan också använda den mall som finns här nedan:

Testamentmall

Tack för din gåva!