Lions Forskningsfonds mål

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar samverkar med Linköpings universitet och dess medicinska fakultet. Fonden stöder forskning om våra stora folksjukdomar:

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. diabetes
 • Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Vår vision och våra mål är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.

Lions forskningsfond har en tradition att stödja ny forskning från unga icke disputerade forskare. På senare år stöder också fonden forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser forska vidare.

Målen är framtagna utifrån en omfattande diskussion i Lions Forskningsfonds styrelse.

Lions Forskningsfond stöder under år 2013 22 olika forskningsprojekt som är relaterade till fondens vision till ett värde av 1,1 mkr. Målet är att inom kort, 1-3 år, dela ut 2 mkr med fokusering på stöd till unga forskare som forskar vidare efter sin doktorsavhandling.