Placeringspolicy

En del av Lions Forskningsfonds stöd till medicinsk forskning vid Linköpings Universitet kommer från avkastning av fondens aktier och värdepapper. Lions Forskningsfond har inga aktier eller värdepapper som har anknytning till tillverkning av vapen, droger eller annat som kan anses som samhällsfarligt, vilket härmed intygas.

Daniel Carlborg
Auktoriserad Revisor
Grant Tornton Sweden AB
Stora Torget 4 582 19 Linköping

Dataskyddspolicy

GDPR är en ny dataskyddslag och står för General Data Protection Regulation.
Lagen börjar gälla inom EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL)

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar drivs i samverkan mellan Lions och Linköpings Universitet och dess medicinska fakultet.

Fonden ger i första hand stöd till forskarstuderande och yngre forskare s.k. postdocs.
Forskningen finansieras genom gåvor/bidrag från privatpersoner, företag och Lionsdistriktens klubbar samt genom avkastning av fondens kapital.

Lions Forskningsfond skickar ut meddelanden och nyhetsbrev till cirka 3500 Lionsmedlemmar och till cirka 100 personer som begärt att få nyhetsbrev.

Personuppgifterna i dataregistret består endast av namn och e-postadress.

Lions Forskningsfond delar inte med sig eller säljer personuppgifterna i registret.

Den nya lagen innebär att du som är registrerad har rätt att begära registerutdrag.

Du har rätt att avregistrera dig från registret genom att meddela info@lionsforskningsfond.se