Lions forskningsfonds vision är att besegra folksjukdomarna

Lions Forskningsfond bildades 1981. Lions Forskningsfond samverkar med Linköpings universitet och dess medicinska fakultet. Fonden har en bred inriktning och blir därför ett viktigt komplement/alternativ till fonder med specialinriktning.
Genom Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar kan du vara med och underlätta människors vardag idag och i framtiden.

Vilka sjukdomar stöder fonden?

Fonden stöder forskning om våra stora folksjukdomar:

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. diabetes
 • Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar ger i första hand stöd till forskarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. De senaste åren har också anslag delats ut till forskare som är färdiga med sin forskarutbildning. Forskningen avser både grundforskning och klinisk forskning.

Hur kan jag bidra?

Forskningen finansieras och är helt beroende av gåvor/bidrag från privatpersoner, företag och Lionsklubbar. Lions Forskningsfond har PG 90 02 36 – 1 eller BG 900-2361. Alla gåvor välkomnas!