Huvudmän

Lions forskningsfond drivs ideellt

Lions forskningsfond drivs ideellt i samverkan mellan tre Lionsdistrikt i södra Sverige och Medicinska Fakulteten vid Linköpings universitet. Alla i styrelsen ställer upp utan arvoden. Tack vare det ideella arbetet kan kostnaderna hållas på en låg nivå. Fonden granskas av auktoriserad revisor och av Svensk Insamlingskontroll. Lions Forskningsfond har 90 konto.

Användningen av medlen som utbetalas via Medicinska Fakulteten granskas av universitetsförvaltningen. Kontrollen är betryggande ordnad.

Lions

Lionsrörelsen är en internationell politiskt och religiöst obunden hjälporganistion. Lions idé är att tjäna andra människor, var de än befinner sig. Lions verkar lokalt, nationellt och internationellt.

Totalt består Lionsrörelsen av omkring 40 000 klubbar med 1,4 miljoner medlemmar, män och kvinnor i 184 länder. Lions organisation underlättar samverkan, både inom rörelsen och utåt med andra organisationer och institutioner, vars mål och inriktning är i linje med Lions idé och syften.