Månadens forskare

Månadens forskare väljs ut för varje månad där vi visar till vilken forskning vårt stöd har gått och vem forskaren är som kommer att utföra forskningen. Nedan kan beskådas den nuvarande månadens forskare och även de tidigare för det här året.

Jordi Serra, IKE

Identifiering av diagnostiska markörer för tidig och personanpassad  behandling av coloncancer Eftersom CRC beror av ändrad samverkan mellan hundratals gener, som skiljer sig mellan olika patienter behövs analys av aktiviteten hos alla människans 20,000 gener för att...

läs mer
Anne Kunath, IMH

Anne Kunath, IMH

Betydelsen av kallikrein 7 i bukaortaaneurysm och åderförkalkning Hjärtkärlsjukdomar, fetma och diabetes utgör de vanligaste folksjukdomarna och bidrar med en sämre livskvalité, ökad sjuklighet och död. Bukaortaaneurysm eller sk åderbrock på stora kroppspulsådern är...

läs mer
Mikael Ludvigsson, IKE

Mikael Ludvigsson, IKE

Av det som brukar kallas folksjukdomar är området psykisk ohälsa ett växande problem i samhället, och det har prognosticerats att depression kommer att vara den främsta orsaken till sjukdomsbörda i höginkomstländer framåt år 2030…

läs mer

Anna M Klawonn, IKE

Nervcellskretsar bakom inflammatoriskt obehag.

Kretsar som signalerar obehag och belöning är centrala för
våra beslut, våra handlingar och hur vi mår…..

läs mer
Rosanna Chung

Rosanna Chung

Gröna grönsaker för hjärtats skull.
Inflammation spelar stor roll för uppkomst av ”åderförkalkning” och risk för hjärtinfarkt.
Att äta mat med inflammationshämmande egenskaper, t ex medelhavskost, kan vara en attraktiv behandlingsmetod. Lutein är en antioxidant som finns rikligt i medelhavskost, typ mörkgröna grönsaker såsom spenat…

läs mer
Niclas Stensson, IMH

Niclas Stensson, IMH

Ungefär var femte person i den vuxna befolkningen är drabbad av långvarig smärta vilket gör den till ett stort hälsoproblem. Vi undersöker hur långvarig generaliserad smärta som personer med fibromyalgi upplever kan vara kopplad till vissa kroppsegna lipider som visats påverka inflammation och smärta…

läs mer
Josabeth Hultberg, IMH

Josabeth Hultberg, IMH

Ordinationen i den allmänmedicinska praktiken med tonvikt på förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom.Den svenska patientlagen, liksom nationella och internationella riktlinjer, betonar patientens rätt till information, delaktighet och inflytande i beslut om vård och behandling…

läs mer
Pontus Henriksson, IMH

Pontus Henriksson, IMH

En randomiserad kontrollerad studie för att främja hälsosam livsstil och viktuppgång under graviditeten.
Studier från många länder inklusive Sverige visar att mellan 30-50 % av alla gravida kvinnor går upp mer i vikt under graviditet än rekommenderat…

läs mer