Ge av din aktieutdelning

Om du skänkar din aktieutdelning till Lions Forskningsfond behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 43 procent för oss. Som privatperson kan du skattefritt skänka dina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Lions Forskningsfond mot folksjukdomar är en allmännyttig medicinsk forskningsfond utan statliga bidrag.

Gör så här:

  • Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska skänka till Lions Forskningsfond mot folksjukdomar och om du vill skänka hela utdelningen.
  • Du måste avsäga dig rätten minst en vecka före bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls från februari till maj.
  • Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på ”din sida” hos nätmäklaren välja att ge din utdelning som gåva till oss.
  • Om du har VP-konto ändrar du mottagare av din utdelning genom att skriva ut och fylla i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare”. Därefter kontaktar du din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.
  • Ladda ner blanketten Anmälan om rättighetshavare
  • Blankett finns här för nedladdning! Ladda ner
  • Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Ditt bankkontor kan hjälpa dig att fylla i blanketten.
  • Ta med dessa uppgifter till ditt bankkontor: Organisationsnummer: 822062-5780 Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar Medicinska Fakulteten kansli, 581 83 Linköping Plusgiro: 90 02 36 – 1, Bankgiro 900-2361 Spara bekräftelsen på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Tack för din gåva!