Välkommen till Lions Forskningsfond

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder forskning från icke disputerade forskare och forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser att forska vidare.

Bestäm själv vilken medicinsk forskning du vill stödja!

Läs mer

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond stödjer forskningen mot folksjukdomar. Folksjukdomar är hälsoproblem som beroende på hur vanliga de är, allvarlighetsgraden och fördelningen i befolkningen kan betraktas som folksjukdomar.

Stöd Forskningen

Vi på Lions forskningsfond ger varje år forskningsanslag till icke disputerade forskare så att dessa kan med sin forskning kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar. För att kunna göra detta behöver vi er hjälp där ni själva kan bestämma vilken folksjukdom som är viktig att bekämpa!


Ge en gåva

Ge en gåva för alla tillfällen. Sätt in din gåva direkt på:
Plusgiro: 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361

Våra forskningsområden

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättnings-sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja!

 

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja

Månadens forskare

Linda Bojmar, IKE

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer

MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen mellan uttryck av mikroRNA och tumörspridning från bröst och tarm till lever (Bojmar et al., 2013). Då mikroRNA tros ha både diagnostiska, prognostiska och behandlingsprediktiva värden finns det en stor potential och klinisk nytta om man kan finna nyckel-mikroRNA för dessa processer.

I samarbete med Dr. David Lyden, Weill Cornell Medical University – NY, har vi fått möjligheten att vidare undersöka nivåerna av metastaseringskopplade mikroRNA i s.k. ”liquid biopsies” i form av blod samt mikrovesiklar i cirkulationen, så kallade exosomer. Dessa innehåller faktorer som ofta är kopplade till metastasering och Dr. Lydens labb tillhör de världsledande vad gäller dessa metoder.  Genom att studera mikroRNA-profilen i cirkulationen och inkorporerade i exosomer från cancerpatienter kan vi komplettera de resultat vi har från primära och sekundära tumörer hos bröst- och kolorektalcancer patienter. Detta kan hjälpa oss att utvärdera dess värde som kliniskt användbara markörer.

De preliminära resultaten i detta projekt innefattar ett flertal mikroRNA som är reglerade vid progressiv sjukdom. Dessa mikroRNA har vi fokuserat på att analysera i exosomer och vidare deras bidrag till spridning och den pre-metastatiska nichen.

MikroRNA är stabila markörer vilka har potential till betydande klinisk nytta i framtiden. Likaså är exosomforskning ett relativt nytt forskningsområde och dessa exosomer kan komma att bli kliniskt användbara markörer vid cancer, liksom ge förklaringsmodeller till metastaseringsprocessen. Att klargöra vilka faktorer som är avgörande för att tumörceller skall kunna metastasera gör det möjligt att på sikt prova ut blockerande läkemedel mot dessa och därigenom bromsa eller helt förhindra metastasering.

Linda Bojmar, IKE

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer

MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen mellan uttryck av mikroRNA och tumörspridning från bröst och tarm till lever (Bojmar et al., 2013). Då mikroRNA tros ha både diagnostiska, prognostiska och behandlingsprediktiva värden finns det en stor potential och klinisk nytta om man kan finna nyckel-mikroRNA för dessa processer.

läs mer

Hjälp forskningen idag, bli bidragsgivare!

BÖRJA HÄR

2015 års forskning

Årets forskningsanslag går till forskning mot:

 • Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer, Läs mer
 • Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning, Läs mer
 • Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande, Läs mer
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling, Läs mer
 • Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer, Läs mer
 • Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit, Läs mer
 • Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer, Läs mer
 • Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning, Läs mer
 • Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet, Läs mer
v

”Vår vision är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.”