Välkommen till Lions Forskningsfond

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder forskning från icke disputerade forskare och forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser att forska vidare.

Bestäm själv vilken medicinsk forskning du vill stödja!

Läs mer

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond stödjer forskningen mot folksjukdomar. Folksjukdomar är hälsoproblem som beroende på hur vanliga de är, allvarlighetsgraden och fördelningen i befolkningen kan betraktas som folksjukdomar.

Stöd Forskningen

Vi på Lions forskningsfond ger varje år forskningsanslag till icke disputerade forskare så att dessa kan med sin forskning kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar. För att kunna göra detta behöver vi er hjälp där ni själva kan bestämma vilken folksjukdom som är viktig att bekämpa!

Ge en gåva

Ge en gåva för alla tillfällen. Sätt in din gåva direkt på:
Plusgiro: 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361

Våra forskningsområden

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättnings-sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja!

 

Hjälp forskningen idag, bli bidragsgivare!

BÖRJA HÄR

2015 års forskning

Årets forskningsanslag går till forskning mot:

 • Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer, Läs mer
 • Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning, Läs mer
 • Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande, Läs mer
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling, Läs mer
 • Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer, Läs mer
 • Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit, Läs mer
 • Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer, Läs mer
 • Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning, Läs mer
 • Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet, Läs mer
v

”Vår vision är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.”