Välkommen till Lions Forskningsfond

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder forskning från icke disputerade forskare och forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser att forska vidare.

Bestäm själv vilken medicinsk forskning du vill stödja!

Läs mer

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond stödjer forskningen mot folksjukdomar. Folksjukdomar är hälsoproblem som beroende på hur vanliga de är, allvarlighetsgraden och fördelningen i befolkningen kan betraktas som folksjukdomar.

Stöd Forskningen

Vi på Lions forskningsfond ger varje år forskningsanslag till icke disputerade forskare så att dessa kan med sin forskning kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar. För att kunna göra detta behöver vi er hjälp där ni själva kan bestämma vilken folksjukdom som är viktig att bekämpa!


Ge en gåva

Ge en gåva för alla tillfällen. Sätt in din gåva direkt på:
Plusgiro: 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361

Våra forskningsområden

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättnings-sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja!

 

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja

Månadens forskare

Luca Conti, IKE

Luca Conti, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Hur förstärker örat ljud? Den funktionella betydelsen av proteinet prestin

I Sverige lider omkring 560 000 vuxna av hörselnedsättning som är så omfattande att hörselhjälpmedel är nödvändiga. WHO förutspådde 2006 att hörselnedsättning kommer vara ett av tio tillstånd som orsakar den största försämringen i livskvalitet. Hos barn kan hörselnedsättning påverka utvecklingen av talet, hos vuxna försvårar hörselnedsättning ofta arbetssituationen, och hos äldre ökar risken för demensutveckling.

När ljudet når innerörat tas ljudet inte endast emot utan förstärks även innan det omvandlas till en elektrisk signal och förs vidare till det centrala nervsystemet. En avgörande komponent för förstärkningen av ljudet är prestin, ett protein som återfinns i innerörats sinnesceller. Om prestin inte fungerar normalt uppkommer en avsevärd hörselnedsättning hos människa. Trots den stora betydelsen av prestin för vår hörselförmåga vet vi väldigt lite om hur proteinet fungerar. Målet med det aktuella projektet är att studera prestins funktion. En förståelse för hur prestin fungerar kan hjälpa oss att bättre förstå den molekylära mekanismen för hörselnedsättning. Då prestin endast återfinns i innerörat kan den detaljerade förståelse vi får i det aktuella projektet hjälpa oss att utveckla nya behandlingar mot hörselnedsättning baserat på läkemedelssubstanser som administreras till örat.

Luca Conti, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Hur förstärker örat ljud? Den funktionella betydelsen av proteinet prestin

I Sverige lider omkring 560 000 vuxna av hörselnedsättning som är så omfattande att hörselhjälpmedel är nödvändiga. WHO förutspådde 2006 att hörselnedsättning kommer vara ett av tio tillstånd som orsakar den största försämringen i livskvalitet. Hos barn kan hörselnedsättning påverka utvecklingen av talet, hos vuxna försvårar hörselnedsättning ofta arbetssituationen, och hos äldre ökar risken för demensutveckling.

läs mer

Hjälp forskningen idag, bli bidragsgivare!

BÖRJA HÄR

2015 års forskning

Årets forskningsanslag går till forskning mot:

 • Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer, Läs mer
 • Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning, Läs mer
 • Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande, Läs mer
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling, Läs mer
 • Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer, Läs mer
 • Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit, Läs mer
 • Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer, Läs mer
 • Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning, Läs mer
 • Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet, Läs mer
v

”Vår vision är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.”