Välkommen till Lions Forskningsfond

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder forskning från icke disputerade forskare och forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser att forska vidare.

Bestäm själv vilken medicinsk forskning du vill stödja!

Läs mer

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond stödjer forskningen mot folksjukdomar. Folksjukdomar är hälsoproblem som beroende på hur vanliga de är, allvarlighetsgraden och fördelningen i befolkningen kan betraktas som folksjukdomar.

Stöd Forskningen

Vi på Lions forskningsfond ger varje år forskningsanslag till icke disputerade forskare så att dessa kan med sin forskning kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar. För att kunna göra detta behöver vi er hjälp där ni själva kan bestämma vilken folksjukdom som är viktig att bekämpa!


Ge en gåva

Ge en gåva för alla tillfällen. Sätt in din gåva direkt på:
Plusgiro: 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361

Våra forskningsområden

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättnings-sjukdomar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja!

 

Bestäm själv vilken forskning du vill stödja

Månadens forskare

Linda Fyrland, IKE

Linda Fyrland, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Lions Club Västervik svarar för anslaget.

Vita blodkroppars betydelse för prognosen vid Borreliainfektion

Den kliniska utgången efter fästingburen Borreliainfektion kan skilja sig mellan individer, från asymtomatisk infektion till sjukdomen Lyme borrelios (LB). En grupp LB patienter utvecklar icke-specifika kvarstående symtom efter adekvat antibiotikabehandling. De icke-specifika symtomen kan variera från milda till funktionsnedsättande symtom och är en stor börda för både patienten och sjukvården. Mekanismerna som orsakar persisterande symtom är okända, men tros inte bero på persisterande infektion. Patienter som utvecklat persisterande symtom utnyttjas av personer som erbjuder ovetenskapliga och icke-evidensbaserade behandlingar, t.ex. en eller flera långvariga intravenösa antibiotikabehandlingar, trots avsaknad av infektion. Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om mekanismerna bakom de olika kliniska utgångarna. Därigenom skulle man i framtiden kunna hjälpa de drabbade personerna genom att t.ex. utveckla kompletterande (immunomodulerande) behandling vid fästingburen infektion. En sådan behandling skulle ge den fästingbitna personen ett optimalt immunsvar mot Borreliainfektionen samt även minska sjukvårdens börda.

Projektet undersöker konstitutionella (medfödda) skillnader i neutrofilers (tidigaste immuncellerna vid infektionsplatsen) funktionalitet vad gäller förmågan att känna igen och döda Borreliabakterier. Neutrofiler från LB patienter (suboptimalt immunsvar) jämförs med neutrofiler från asymtomatiska personer (optimalt immunsvar).

Idag finns, så vitt vi känner till, inga studier som undersökt konstitutionella skillnader mellan neutrofilers funktionalitet mellan individer med olika kliniska utgång efter Borreliainfektion. Projektets resultat kan komma att öka kunskapen om det tidiga immunsvaret vid Borreliainfektioner. Kunskapen kan bidra till att optimera prevention, behandling och diagnosticering av Borreliainfektioner, t.ex. för att optimera immunsvaret (immunomodulerande behandling) eller som supplement till LB behandling.

Linda Fyrland, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Lions Club Västervik svarar för anslaget.

Vita blodkroppars betydelse för prognosen vid Borreliainfektion

Den kliniska utgången efter fästingburen Borreliainfektion kan skilja sig mellan individer, från asymtomatisk infektion till sjukdomen Lyme borrelios (LB). En grupp LB patienter utvecklar icke-specifika kvarstående symtom efter adekvat antibiotikabehandling.

läs mer

Hjälp forskningen idag, bli bidragsgivare!

BÖRJA HÄR

2015 års forskning

Årets forskningsanslag går till forskning mot:

 • Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer, Läs mer
 • Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning, Läs mer
 • Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande, Läs mer
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling, Läs mer
 • Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer, Läs mer
 • Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit, Läs mer
 • Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer, Läs mer
 • Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning, Läs mer
 • Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet, Läs mer
v

”Vår vision är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.”